Claus Christensen.eu © 2010 • 

 

Claus Christensen

Langelandsgade 114, 2. Th

8000 Århus C.

Tlf.: 28515875

 


www.clauschristensen.eu

cl.christensen@stofanet.dk

 

Certificeret bahandler

Samarbejde med psykolog

 

EUTONI.

 

Eutoni er en afspændingsform, som er en forebyggende og helbredende metode. Eutoni henvender sig til personer i alle aldre med forskellige fysiske symptomer, såsom rygsmerter, ischias, eller lignende, der kan have sin oprindelse i såvel ydre hændelser, som på psykisk baggrund (psyko-somatiske lidelser). Eksempelvis indgår eutonien som en god behandlingsform til mennesker der lider af fobier. Kropsbevidstheden, som udvikles gennem  behandlingen, er med til at fjerne angst for angsten og dermed bryde fobikerens mønster.

  

Ligeledes henvender eutoni sig til personer, som ønsker en personlig vækst til at lære sin krops muligheder at kende og at forbedre kroppens fysiske tilstand.

 

Eutoni er et låneord fra græsk: Eu som betyder god, velegnet eller harmonisk og fra latin: Tonus, som betyder grundspænding i muskulaturen. Kroppen skal i det daglige være i stand til at variere sin tonus, svarende til det arbejde der skal udføres.

Denne funktion kan være ude af trit af forskellige fysiske/psykiske årsager, således at tonus er for høj eller for lav forskellige steder i kroppen og derfor ikke fleksibel.

 

Eutoniens væsentlige formål er tonusregulering i muskulaturen opnået gennem øget kropsbevidsthed. Denne ballance i kroppen opnås gennem forskellige sanse- og opmærksomhedsøvelser. Gennem eutoni lærer man at opleve større opmærksomhed på kroppens sanseindtryk og udtryksmuligheder.

Det er vigtigt at det oplevede ikke bygger på forestillinger og indbildninger men på, hvad der virkelig sanses. Til en del af disse øvelser anvender man bla. kastanieposer, tennisbolde og bambuspinde, som på hver deres måde bruges som opmærksomhedsobjekter.

 

Kroppen giver hver dag signaler om, hvordan det står til enten ved; snurren, varme eller kuldefornemmelse. Vi er ofte tilbøjelige til at ignorere signalerne og når aldrig at stoppe op. Reaktionerne hober sig op og senere kommer regningen som spændinger i kroppen eller mere alvorlige symptomer.

 

Eutoni giver mulighed for at genopdage kroppen og dens muligheder. Man kommer i en hviletilstand, der påvirker nervesystemet til at slippe sin stressede påvirkning af kroppen. Musklerne afspændes og der frigives energi.

 

Ved at forbedre de kropslige muligheder og opnåelse af en bedre helbredstilstand mellem krop og psyke, opstår et bedre forhold til dig selv, og dermed også til dine omgivelser.

 

 


Afholder kurser i trivsel/stress.

Tilbyder holdundervisning. Hør nærmere om priser.

Yderligere information om eutoni www.eutoni.dk